Styrelse

Styrelsen har följande sammansättning

  • Sten Perers, ordförande 073-7472475

  • Monica Englund

  • Per Perers

  • Nils Perers

  • Michelle Budaden