Filmcirkel 2021

***Inställd *** Filma för sociala medier, studiecirkel

Kortfakta

 • Nivå: Nybörjare

 • Omfattning: 5ggr, c:a 2,5 tim per gång

 • Start: fredag 17 september

 • Plats: Nordansjögården, Bodarna, Hedemora

 • Pris: 400:- (Ungdomsrabatt 50% upp till 18år)

 • Cirkelledare: Sten Perers

 • Max 8 deltagare

Allmänt om cirkeln

Rörliga bilder blir alltmer viktigt i sociala medier för att kunna nå fram i mängden av bilder. Algoritmerna som styr flödet riktar alltmer in sig på video. Kvalitén på filmerna varierar ju, och här ska vi försöka reda ut vad man behöver kunna för att göra en bra video.

Jag är själv fotograf utan tidigare erfarenhet av att filma, men har successivt känt ett allt större behov av att lära mig mera om film, och förhoppningsvis har ni samma intresse. Vi börjar från grunden och utifrån deltagarnas förutsättningar försöker vi lägga kursen på en lämplig nivå.

Kursinnehåll:

 • Teknik

 • Filmteori

 • Redigering

 • Rendering och uppladdning

Eget material du behöver ha:

 • Kamera eller mobil med filmmöjlighet

 • Dator eller mobil för redigering

Förkunskaper:

Inga förkunskaper om att filma behövs, men allmänna kunskaper om dator och mobil-användande. Har du jobbat med foto tidigare så har du redan kunskaper du har nytta av även för film.

System som jag kommer att använda:

 • Systemkamera: Sony

 • Mobil: Android

 • Dator: Windows

Du behöver inte använda exakt samma system, eftersom principerna är desamma även i andra system.

Frågor: nordansjobf@gmail.com eller Sten Perers på 0737472475

Arrangör: Nordansjö Blåbandsförening och studieförbundet NBV